Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Środek do usuwania kamiennego osadu HG 500 ml

0.5L 77,96 zł/l
38,98 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

HG

HG

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
HG

Marka standaryzowana:
HG

O marce:
HG Spełnia swoje obietnice.

Opis produktu:
HG profesjonalny środek do usuwania kamiennego osadu. - szybko i dokładnie usuwa uporczywy kamień . - superskoncentrowany . Doskonały środek do usuwania kamienia, rdzy, żółtych zacieków, tlenków miedzi. Specjalnie opracowana formuła pozwala bezpiecznie przywrócić pierwotny wygląd wszystkim urządzeniom w łazience, kuchni i toalecie o powierzchniach chromowanych, z nierdzewnej stali, ceramicznych, glazurowanych (płytki), szklanych, kryształowych i plastikowych. Biodegradalny zgodnie z EU 648/2004/EC.

Rozmiar opakowania:
500 ml

Jednostka opisowa:
ml

Skladniki:
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5 %, kompozycje zapachowe

Cechy:
szybko i dokładnie usuwa uporczywy kamień

Dodatkowe informacje:
Produkty i wskazówki. Zobacz: hg.eu. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.hg.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Butelka plastikowa

Przechowywanie:
Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie:
Dozowanie: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:10. Do czyszczenia wanien łazienkowych używać zawsze środka rozcieńczonego z wodą w proporcjach minimum 1:10. Sposób użycia: Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię za pomocą gąbki. Odczekać kilka minut, przetrzeć gąbką i spłukać dokładnie czystą wodą. Uwaga: nie szorować szorstką stroną gąbki powierzchni chromowanych i pozłacanych. Końcówki prysznica: aby usunąć kamienny osad należy zanurzyć końcówkę prysznica w nierozcieńczonym środku na około 30 minut, następnie przetrzeć szczoteczką i spłukać wodą. , Do bieżącej pielęgnacji używać: HG czysta łazienka - pianka w sprayu. Aby usunąć czarne plamy z silikonowych spoin należy użyć: HG środek do usuwania pleśni. Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Poza powszechnie spotykanymi elementami armatury w kolorze srebrnym (wykonanymi z chromu) obecnie dostępne są artykuły sanitarne w innych kolorach, które nie są odporne na działanie kwasów. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi konserwacji wydanymi przez producenta artykułu sanitarnego. Nie używać środka do czyszczenia marmuru, trawertynu, granitu, lastryka i innych zawierających wapień powierzchni. Nie zaleca się również czyścić powierzchni malowanych, ołowianych i innych nie odpornych na działanie kwasów. Niektóre emalie mogą być również nieodporne na działanie kwasów, dlatego zaleca się przed czyszczeniem powierzchni emaliowanych wypróbować działanie środka na małej powierzchni.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO H302- Działa szkodliwie po połknięciu. H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102- Chronić przed dziećmi. P270- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280- Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. P301+P330+P331- W PRZYPADKU POLKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501- Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Kwas fosforowy EINECS 231-633-2, Kwas szczawiowy EINECS 205-634-3, Izotridekanol, etoksylowany EINECS 931-137-2. Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Adres zwrotny:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Kod EAN:
8711577014056