Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Action Apple płyn do mycia naczyń Pur 750 ml

Sprzedawcą jest Auchan Polska Sp. z o.o.
0.75L 13,31 zł/l
9,98 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Pur

Pur

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka producenta:
Henkel

Marka:
Pur

Marka standaryzowana:
Pur

Opis produktu:
Dzięki 3-krotnie zwiększonej gęstości Pur Power jest jeszcze bardziej wydajny! Dodatkowo płyny Pur Power zawierają odpowiednio dobrany enzym, dzięki któremu możliwe jest skuteczne mycie naczyń w chłodnej wodzie, dzięki czemu można znacząco zredukować koszty energii.

Rozmiar opakowania:
750 ml

Jednostka opisowa:
ml

Skladniki:
5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, <5 % amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki KONSERWUJĄCE (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone), enzymy

Cechy:
3 x bardziej gęsty*, *w porównaniu do Pur 5+

Dodatkowe informacje:
www.cleanright.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Butelka plastikowa

Przechowywanie:
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Warunki przechowywania:
Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 40

Przygotowanie i stosowanie:
Dozowanie: mycie: 5 ml/5 L wody, namaczanie: 5 ml/1 L wody. Po umyciu naczynia dokładnie opłukać wodą.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Płyn do ręcznego mycia naczyń. Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
Producent (patrz kod literowy przy dacie produkcji), (A), Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH, Erdbergstraße 29, 1030 Wien, Austria, (S), Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Belgrad,

Adres dystrybutora:
Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000, Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:, tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacje dot. postępowania w razie wypadku:, tel. 12 411 99 99,

Adres zwrotny:
Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000, Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:, tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacje dot. postępowania w razie wypadku:, tel. 12 411 99 99,

Logotypy stron trzecich:
Cleanright.eu, Green Dot, Wstęga Möbiusa

Kod EAN:
9000101357479