Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Bang higiena Cillit Bang 750 ml

0.75L 26,51 zł/l
19,88 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Cillit Bang

Cillit Bang

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Cillit Bang

Marka standaryzowana:
Cillit Bang

O marce:
Bang i po brudzie!,

Opis produktu:
Idealnie czyści: wanny, kabiny i zasłony prysznicowe, umywalki, zlewy, toalety, kafelki, fugi, ruszty kuchenne i ceramiczne, drzwi lodówki, blaty, kosze na śmieci, odpływy. W czym tkwi nasza siła. Składniki dezynfekujące. - wybielacz zabija 99,9 % bakterii i wirusów* i usuwa 100 % pleśni**. Składniki czyszczące . - substancje powierzchniowo czynne usuwają brud. Kompozycja zapachowa zapewnia świeży zapach. Stabilizatory . - woda substancja rozpuszczająca . - wodorotlenek sodu utrzymuje odpowiednie pH.

Waga:
Waga brutto - 850 g

Rozmiar opakowania:
750 ml

Jednostka opisowa:
ml

Skladniki:
<5 % składniki wybielające na bazie chloru, substancje dezynfekujące i kompozycja zapachowa, substancja czynna: aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu 20,8 g/kg (podchloryn sodu 21,9 g/kg)

Cechy:
zabija 99,9 % bakterii i wirusów*, zapewnia higieniczną czystość i usuwa 100 % pleśni**, 2in1 czyści i dezynfekuje, *na podstawie przeprowadzonych badań, **dotyczy widocznej pleśni

Dodatkowe informacje:
Informacja o składnikach: www.rbeuroinfo.com. www.cleanright.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Pompka

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przygotowanie i stosowanie:
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji. Środki ostrożności. Uwaga! Unikać kontaktu z: ubraniami, tekstyliami, dywanami, drewnem, marmurem, granitem, mosiądzem i miedzią. W razie kontaktu z którąś z wymienionych powierzchni, należy niezwłocznie spłukać je wodą. Dłuższy kontakt z metalem, starą porcelaną czy plastikowymi materiałami laminowanymi może spowodować odbarwienia. Kroki do wyeliminowania brudu i bakterii: Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Zabija bakterie, grzyby, wirusy. Produkt gotowy do użycia. Sposób użycia: Stosować ostrożnie, zawiera wybielacz. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić działanie produktu na niewidocznej części powierzchni. , 1. Trzymając produkt z dala od twarzy, przekręć dyszę do pozycji "On". , 2. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, spryskaj zabrudzoną powierzchnię z odległości 20-30 cm. , 3. W celu usunięcia bakterii, grzybów i wirusów pozostaw produkt na powierzchni przez 5 min. , 4. Wytrzyj za pomocą ściereczki lub gąbki. , 5. Spłucz dokładnie wodą. , 6. Po zakończeniu czyszczenia przekręć dyszę do pozycji "Off".

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Cillit Bang CZYSTOŚĆ I HIGIENA. Uwaga. Zawiera podchloryn sodu. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Usunąć poszkodowaną osobę na świeże powietrze. W PRZYPADKU NARAŻENIA INHALACYJNEGO: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską w przypadku silnych lub utrzymujących się niekorzystnych skutków dla zdrowia. Skutki uboczne: nie ma innych niż wynikające z klasyfikacji. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Niezużyty lub przeterminowany produkt należy utylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu!. Pozwolenie numer: 7579/18.

Informacje o dostawcy

Adres zwrotny:
Podmiot odpowiedzialny: , RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., , ul. Okunin 1, , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, , Tel. +48 22 541 91 15 (od 9 do 17),

Kod EAN:
5900627042542