Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Dezodorant do obuwia Sanytol 150 ml

0.15L 103,27 zł/l
15,49 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Sanytol

Sanytol

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Sanytol

Marka standaryzowana:
Sanytol

O marce:
Sanytol, Zdrowy styl życia,

Opis produktu:
Czy wiesz, że... Bakterie, pleśnie i grzyby znajdujące się w butach są odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnych zapachów, mogę przenosić choroby i powodować podrażnienia skóry stóp. . Sanytol, ekspert w dziedzinie dezynfekcji bez chloru, zaprojektował środek dezynfekujący do obuwia, który skutecznie zwalcza drobnoustroje, bakterie, grzyby i wirusy. Jego unikalna formuła natychmiast usuwa nieprzyjemne zapachy, głęboko dezynfekuje i pozostawia przyjemne uczucie świeżości. Produkt ma potrójne działania:. - Działalnie bakteriobójcze zgodnie z normą EN 13697 (5 min, 18-25°C), - Działanie grzybobójcze zgodnie z normą 13697 (5 min, 18-25°C). - Ograniczone działanie wirusobójcze zgodnie z normą EN 14476 (30 min, 20°C).

Waga:
Waga brutto - 134 g

Rozmiar opakowania:
150 ml

Jednostka opisowa:
ml

Cechy:
nowa formuła, ochrona przeciwgrzybicza, zabija 99,9% bakterie, grzyby, wirusy, nie plami. nie odbarwia.eliminuje drobnoustroje powodujące nieprzyjemny zapach

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Aerozol

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia, - Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać wnętrze obuwia (obuwie sportowe, obuwie zimowe, botki, pantofle itp.). Pozostawić na kilka minut. Pełen efekt bójczy uzyskuje się po 30 minutach. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Nie wdychać par.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P305+P338 W PRZYPADKU DOSTANIE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 500C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami. Postać produktu - aerozol. Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę ubyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania, innych niż wynikające z klasyfikacji. przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Substancja czynna: bifenyl-2-ol 0,4 g/100 g, ethanol 30,65 g/100 g. Składnik: węglowodory alifatyczne >=30%, substancja dezynfekująca, Sodium benzoate, kompozycje zapachowe (Hexyl Cinnamal, D-Limonene, Linalool). Nr pozwolenia: 7284/18.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
AC Marca Poland sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 20F, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Poland, Tel. +48 22 484 20 60, kontakt@acmarca,com, www.sanytol,

Adres zwrotny:
Podmiot odpowiedzialny:, GRUPO AC MARCA S.L., Tel./Fax +34 93 260 68 00 / +34 93 260 68 98, Avda. Carrilet 293-297, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Hiszpania,

Kod EAN:
3045200715009