Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Kapsułki do prania kolorowego Persil 60 kapsułek

60 na paczkę 1,67 zł/szt.
99,98 zł

Promocje

Atrybuty produktu

Nowość

Powiązane produkty

Marka

Persil

Persil

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka producenta:
Henkel

Marka:
Persil

Marka standaryzowana:
Persil

Podmarka:
Power Caps

Opis produktu:
Persil Power Caps z technologią Deep Clean zawiera unikalną kombinację składników aktywnych, które walczą z uporczywymi plamami. Środek do prania wnika głęboko we włókna, usuwając najmniejsze cząsteczki plam, aby uzyskać nieskazitelny efekt i blask ubrań. Ciesz się perfekcyjną czystością i długotrwałą świeżością. Persil Power Caps są skuteczne w niskich temperaturach, nawet od 20 °C. Zapewnia blask, 30 dni świeżości*. *Do 30 dni świeżości przy przechowywaniu w garderobie.

Rozmiar opakowania:
14 g

Jednostka opisowa:
g

Skladniki:
15-30 % anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15 % mydło, <5 % fosfoniany, enzymy, kompozycja zapachowa (Geraniol, Linalool)

Dodatkowe informacje:
www.cleanright.eu. www.keepcapsfromkids.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Torebka

Informacje o recyklingu:
Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Warunki przechowywania:
Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 35

Przygotowanie i stosowanie:
Produkt nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin. 1 kapsułka = 1 pranie. Do wszystkich zakresów twardości wody. Gdy ładunek pralki przekracza 4,5 kg lub pranie jest mocno zabrudzone, użyć 2 kapsułki.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Skoncentrowany środek do prania tkanin kolorowych w pralkach. Uwaga. Zawiera subtylisynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie ściskać, nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać kapsułek.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
(RS) Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Belgrad, Serbia. www.henkel.rs, e-mail: info@rs.henkel.com, Telefon: 011/2072 200, (HU) Henkel Magyarország Operations Kft., H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B, Tel.: +36-1-372-5555, E-mail: henkel.hungary@henkel.com, Węgry,

Adres dystrybutora:
Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel 22 56 56 000, Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:, tel 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacje dot. postępowania w razie wypadku:, tel. 12 411 99 99,

Adres zwrotny:
Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel 22 56 56 000, Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:, tel 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacje dot. postępowania w razie wypadku:, tel. 12 411 99 99,

Logotypy stron trzecich:
Cleanright.eu, Wstęga Möbiusa

Kod EAN:
9000101804294