Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Kapsułki piorące 4w1 kolor Persil 28 kapsułek

28 na paczkę 2,32 zł/szt.
64,98 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Persil

Persil

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka producenta:
Henkel

Marka:
Persil

Marka standaryzowana:
Persil

Podmarka:
Discs Hygienic Cleanliness

Rozmiar opakowania:
25 g

Jednostka opisowa:
g

Skladniki:
15-30 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15 % mydło, <5 % fosfoniany, enzymy, kompozycja zapachowa (Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool)

Dodatkowe informacje:
www.cleanright.eu. www.keepcapsfromkids.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Opakowanie

Warunki przechowywania:
Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 35

Przygotowanie i stosowanie:
Skuteczne już od 20°C.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Usuwa brzydkie zapachy z ubrań. Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin kolorowych w pralkach. Uwaga. Zawiera subtylisynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
Henkel Magyarország Operations Kft., Dávid Ferenc utca 6., 1113 Budapest, E-mail: henkel.hungary@henkel.com, Węgry,

Adres dystrybutora:
Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000, Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:, tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacja dot. postępowania w razie wypadku:, tel. 12 411 99 99,

Adres zwrotny:
Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000, Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:, tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacja dot. postępowania w razie wypadku:, tel. 12 411 99 99,

Logotypy stron trzecich:
Cleanright.eu, Green Dot, Wstęga Möbiusa

Kod EAN:
9000101380286