Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Kids Płun na komary i kleszcze 2w1 Vaco 80 ml

Sprzedawcą jest Auchan Polska Sp. z o.o.
0.08L 178,50 zł/l
14,28 zł

Promocje

Atrybuty produktu

Nowość

Powiązane produkty

Marka

Vaco

Vaco

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Vaco

Marka standaryzowana:
Vaco

Podmarka:
Kids

Opis produktu:
Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek Można stosować u dzieci od 1 roku życia. Do stosowania bezpośrednio na odsłoniętą skórę. Efekt odstraszania utrzymuje się do 5 godzin.

Waga:
Waga brutto - 92 g

Rozmiar opakowania:
80 ml

Jednostka opisowa:
ml

Cechy:
dla dzieci 1+, odstrasza kleszcze, komary

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Aerozol

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia: spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie nanosić na dłonie dzieci Z uwagi na możliwość kontaktu dłoni z ustami. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi (np. ubranie). - Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia - stosować maksymalnie 3 razy dziennie. - Dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia - stosować 2 razy dziennie. - Dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia - stosować raz dziennie, W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych.

Dolna granica wieku:
Zalecana - 1 rok/lata/lat

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu (13535) 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g. Informacje o bezpieczeństwie:. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. . P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza. . W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji. Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji. Numer pozwolenia: 6528/16.

Informacje o dostawcy

Adres zwrotny:
VACO Retail Sp. z o.o. ul: Dąbrowskiego 44, , 50-457 Wrocław, tel:+4871750 7300, zielonaochrona.pl, vaco.com.pl, vaco-retail.pl,

Logotypy stron trzecich:
Wstęga Möbiusa

Kod EAN:
5907596406887