Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Krople na pchły i kleszcze dla małych psów Happs 4 ml

Sprzedawcą jest Auchan Polska Sp. z o.o.
0.004L 4747,50 zł/l
18,99 zł

Promocje

Atrybuty produktu

Nowość

Powiązane produkty

Marka

Happs

Happs

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Happs

Marka standaryzowana:
Happs

Podmarka:
Herbal

Opis produktu:
Krople do odstraszania pcheł i kleszczy to wygodny i łatwy w użyciu płynny preparat, który aplikuje się bezpośrednio na skórę psa. Może być stosowany zarówno u dorosłych zwierząt, jak i u szczeniąt powyżej 12 tygodnia życia. - odstrasza pchły i kleszcze . - 4 aplikacje zapewniają ochronę do 16 tygodni.

Waga:
Waga brutto - 16 g

Rozmiar opakowania:
1 ml

Jednostka opisowa:
ml

Cechy:
dla psów 5-10 kg, skutecznie odstraszają pasożyty, aż do 16 tygodni ochrony

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Pudełko

Przygotowanie i stosowanie:
W przypadku stwierdzenia obecności pcheł u psa, należy najpierw pozbyć się pasożytów z sierści zwierzęcia i jego otoczenia stosując odpowiednie preparaty Happs, np. Spray Happs na pchły i kleszcze (opryskać nim legowisko, dywany oraz tapicerowane meble), a następnie regularnie aplikować krople Happs Herbal w celu ochrony przed kolejną inwazją pasożytów. Uwaga: preparat nie odstraszy kleszczy, które są już przyczepione do zwierzęcia w momencie aplikacji. Sposób użycia: Rozchylić sierść między łopatkami i zaaplikować preparat z otwartej tubki (1 tubka 1 ml dla psów o wadze 5-10 kg, w przypadku psów o wadze poniżej 5 kg stosować połowę tubki) bezpośrednio na skórę wzdłuż linii kręgosłupa, nie dalej niż do nasady ogona. Nie nakrapiać preparatu na wierzch sierści, ponieważ obniży to skuteczność jego działania. Jedna dawka kropli chroni zwierzę przez maksymalnie 4 tygodnie. Aby zapewnić ciągłość ochrony, zastosować preparat ponownie przed upływem tego okresu. Jeśli zwierzę mocno zmoknie na deszczu lub zostanie wykąpane, zabieg powtórzyć (po tym, jak pies dokładnie wyschnie).

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie kąpać bezpośrednio przed oraz 2 dni po podaniu preparatu. Nie dopuścić do zlizywania preparatu. Pierwsza pomoc: Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Substancja czynna: Chrysanthemum cinerariaefolium, wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów złocienia dalmatyńskiego (Tanacetum cinerariifolium), ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (redefinicja z: Pyretryny i pyretroidy i Wyciąg ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)) 5 g/100 g. Zawiera etanol. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7504/18.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
Podmiot odpowiedzialny i producent:, BROS Sp. z o.o. sp.k. , ul. Karpia 24, , 61-619 Poznań, tel.: (61) 826 25 12 , e-mail: biuro@bros.pl, www.happs.pl,

Adres zwrotny:
Podmiot odpowiedzialny i producent:, BROS Sp. z o.o. sp.k. , ul. Karpia 24, , 61-619 Poznań, tel.: (61) 826 25 12 , e-mail: biuro@bros.pl, www.happs.pl,

Kod EAN:
5904517206366