Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla małych psów Happs 1 sztuka

Sprzedawcą jest Auchan Polska Sp. z o.o.
17,39 zł

Promocje

Atrybuty produktu

Nowość

Powiązane produkty

Marka

Happs

Happs

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Happs

Marka standaryzowana:
Happs

Opis produktu:
Obroża do zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Zapewnia skuteczną ochronę aż do 6 miesięcy. Dodatkowo hamuje namnażanie pcheł, niszcząc ich jaja i larwy. Nie zakłóca zmysłu powonienia, jest odporna na wodę, a wygodne zapięcie pozwala regulować jej długość.

Waga:
Waga brutto - 26 g

Cechy:
35 cm długości, wodoodporna, pchły, kleszcze, permetryna 10 %, ekstrakt ze złocienia 0,03 %, niszczy jaja i larwy pcheł, działa bójczo do 6 miesięcy

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Pudełko

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia: , Kilkakrotnie skręcić obrożę w spiralę, aby uaktywnić wydzielanie substancji owadobójczej, założyć luźno na szyję psa i obciąć wystającą końcówkę. Obroża osiąga pełną skuteczność w ciągu 24 h. Powinna być noszona stale, bez względu na wodę i wilgoć.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Środki ostrożności: Produkt tylko dla zwierząt. Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesiąca życia, suk karmiących, zwierząt chorych i w okresie rekonwalescencji. Nie dopuszczać kotów do kontaktu z preparatem. Nie stosować równocześnie z innymi środkami owadobójczymi. Nie pozwalać na połknięcie lub żucie obroży przez zwierzęta. Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności. Substancje czynne: permetryna 10 % (10 g/100 g), Chrysanthemum cinerariaefolium, wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów złocienia dalmatyńskiego (Tanacetum cinerariifolium), ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (redefinicja z: Pyretryny i pyretroidy i Wyciąg ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)) 0,03 % (0,03 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7123/17.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
Podmiot odpowiedzialny i producent:, BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: (61) 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl, www.happs.pl,

Adres zwrotny:
Podmiot odpowiedzialny i producent:, BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: (61) 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl, www.happs.pl,

Kod EAN:
5904517044630