Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Odplamiacz dezynfekuje Sanytol 450 g

0.45kg 51,07 zł/kg
22,98 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Sanytol

Sanytol

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Sanytol

Marka standaryzowana:
Sanytol

O marce:
Sanytol, Zdrowy nawyk,

Opis produktu:
Sanytol odplamiacz dezynfekuje Fresh. Odzież prana w niskich temperaturach nie jest całkowicie pozbawiana wszystkich drobnoustrojów. Bakterie i wirusy obecne w pranych tkaninach powodują nieprzyjemny zapach, mogą przenosić choroby lub powodować podrażnienie skóry. Sanytol, ekspert w dezynfekcji bez chloru, opracował proszek 2 w 1, który niszczy w 99,9 % drobnoustroje, eliminuje trudne do usunięcia plamy i rozjaśnia tkaniny w temperaturze już od 20°C. Jego wyjątkowa receptura, oparta na enzymach i aktywnym tlenie, przenika do środka włókien, aby rozluźnić, rozjaśnić i ożywić prane tkaniny. Przeznaczenie produktu: Proszek, dezynfekujący dodatek do prania o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym wobec wirusa grypy AH1N1, wirusa koronawirusa 229e i parwowirus. Ten produkt jest skuteczny przeciwko następującym organizmom: Skuteczność bakteriobójcza zgodnie z EN1276, ASTM2274 i EN16616: (Dezynfekcja myjąca automatyczna - temperatura: 30°C, czas kontaktu 60 min. Dezynfekcja myjąca ręcznie - temperatura: 20°C, czas kontaktu 30 min). Skuteczność drożdżobójcza zgodnie z EN1650 ASTM2274 i EN16616 (Dezynfekcja myjąca automatyczna - temperatura: 30°C, czas kontaktu 60 min. Dezynfekcja myjąca ręcznie - temperatura: 20°C, czas kontaktu 30 min). Skuteczność wirusobójcza zgodnie z EN14476 (Automatyczna dezynfekcja myjąca - temperatura: 30°C, czas kontaktu 60 min. Dezynfekcja myjąca ręcznie - temperatura: 20°C, czas kontaktu 30 min). Produkty zostały przebadane pod kątem działania na wirusy otoczkowe i wirusy nieotoczkowe, w tym na szczepy koronawirusa 229E (reprezentatywny szczep dla epidemii koronawirusa SARS-Cov-2) i wirusa grypy typu A (reprezentatywny szczep dla epidemii grypy H1N1).

Waga:
Waga brutto - 518 g

Rozmiar opakowania:
450 g

Jednostka opisowa:
g

Cechy:
zabija 99.9 % - bakterie, drożdże, wirusy, bez chloru, dezynfekuje, pełne działanie, odplamia, antybakteryjny, usuwa brzydkie zapachy

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Opakowanie

Przechowywanie:
Długość okresu przechowywania: 2 lata.

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia, Produkt stosowany jest w połączeniu z proszkiem do prania w pralkach automatycznych, W pralkach automatycznych: dodaj do standardowo używanego detergentu i do odpowiedniej przegródki 3 załączone miarki (90 g) odplamiacza dezynfekującego Sanytol i zaprogramuj dowolny cykl prania. W wypadku prania kolorowego, zaleca się wybrać program maksimum 30°C i wypełnić bęben pralki tylko do połowy (w tym wypadku najlepiej jest unikać napełniania bębna do jego maksymalnej pojemność). W przypadku bardzo brudnego lub białego prania, należy dodać 3 miarki i wybrać długi program w temperaturze 40°C (jeśli rodzaj tkanin na to pozwala). Dezynfekujący dodatek do prania ręcznego: Dodać 1 miarkę (30 g) produktu do 4 litrów wody. Namaczać ubranie przez 30 do 60 minut. Dokładnie wypłukać lub wyprać w zwykły sposób. Produkt bezpośrednio dodawany do wody do prania wstępnego. Bakterie i drożdże: temperatura 20°C, czas kontaktu: 30 minut Wirusy: temperatura 30°C, czas kontaktu: 60 minut. Instrukcje dotyczące stosowania: Postępować zgodnie z instrukcją stosowania. Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura itd.). Przed zastosowaniem produktu należy zawsze przeczytać etykietę.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera: nadwęglan sodu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem (+48 42 2538 400). P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów. Nie spożywać. Przestrzegać zaleceń dotyczących prania, umieszczonych na etykietach ubrań. W przypadku wątpliwości dotyczących delikatnych ubrań lub niezbyt jednolitych kolorów należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu, zanurzając obszar w roztworze gorącej wody i połowy miarki SANYTOL. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Do stosowania w gospodarstwach domowych. Powszechne środki zmniejszające ryzyko: Unikać kontaktu z oczami. Dokładnie umyć ręce po kontakcie z produktem. Pierwsza pomoc: W przypadku: kontaktu przez drogi oddechowe: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Przemywać ciepłą wodą. kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Skontaktować się z lekarzem. Kontaktu z jamą: Ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Środki ochrony środowiska: Unikać uwolnienia produktu do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania: Nie wylewać niewykorzystanego produktu na ziemię, do cieków wodnych, do rur (zlewy, toalety itp.) lub kanalizacji. Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów. Substancja czynna (PT2/SG): 8,53 % Kwas nadoctowy uzyskany z 15 % tetraacetyloetylenodiaminy (TAED) (CAS: 10543-57-4) i 30 % nadwęglanu sodu (CAS: 15630-89-4). Zawiera: ?30 % związki wybielające na bazie tlenu; enzymy, kompozycje zapachowe (HEXYL CINNAMAL) i nadwęglan sodu. www.info.acmarca.com. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania: Nie wylewać niewykorzystanego produktu na ziemię, do cieków wodnych, do rur (zlewy, toalety itp.) lub kanalizacji. Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów. Pozwolenie na obrót nr: PL-0026787-0001 1-1.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
AC Marca Poland sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 20F, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska, Więcej informacji, Tel. +48 22 484 20 60, kontakt@acmarca.com, www.sanytol.pl,

Adres zwrotny:
Podmiot odpowiedzialny:, Grupo AC MARCA S.L., Av. de Europa 19, 3°A, Alcobendas, Madrid, Hiszpania, Tel./Fax +34 932606800/+34 932606898,

Logotypy stron trzecich:
Green Dot

Kod EAN:
3045206382007