Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Płytka na owady EXPEL sztuka

27,49 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

EXPEL

EXPEL

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Expel

Marka standaryzowana:
Expel

Opis produktu:
Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, komary, meszki, mole) i mrówki w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przed owadami latającymi oraz powierzchnię do 20 m2 przed mrówkami przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje się po ok. 48 godz. od wystawienia płytki. Praktyczny kalendarzyk umieszczony na płytce informuje, kiedy należy wymienić ją na nową.

Waga:
Waga brutto - 78 g

Cechy:
zapach zielonej herbaty, muchy, komary, mrówki, meszki, mole, łatwe i wygodne stosowanie

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Karton

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia:, Owady latające: płytkę wyjąć z opakowania i ustawić w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekt działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się. Mrówki: płytkę wyjąć z opakowania i ustawić na podstawce w miejscu ciepłym i wilgotnym, np. pod zlewem, przy koszu na śmieci, za lodówką, gdzie mogą znajdować się resztki jedzenia. W dolnym prawym rogu płytki znajduje się okrągły kalendarzyk, za pomocą którego można zaznaczyć miesiąc wymiany produktu na nowy. W tym celu należy przekręcić koło kalendarzyka tak, aby cyfra oznaczająca miesiąc wymiany (2 miesiące od otwarcia płytki) znajdowała się przy zaznaczonej na płytce strzałce.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Środki ostrożności: Uwaga H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par / mgły. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. UWAGI: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci powyżej 3 lat, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Substancja czynna: praletryna 400 mg/płytka (9,19 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6563/16.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań,

Adres zwrotny:
Podmiot odpowiedzialny:, BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel. (61) 826 25 12, e-mail: biuro@expel.pl, www.expel.pl,

Kod EAN:
5904517265691