Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza Glade by Brise 2 x 269 ml

38,98 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Glade by Brise

Glade by Brise

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka producenta:
SC Johnson

Marka:
Glade

Marka standaryzowana:
Glade

Waga:
Waga brutto - 532 g

Rozmiar opakowania:
269 ml

Jednostka opisowa:
ml

Cechy:
super cena!, aż do 2 miesięcy zapachu, wypróbuj tylko jako aerozol!, True Scent Technology - dla trwałego zapachu czystości

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Owijka

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Glade automatic spray - Sensual Sandalwood & Jasmine - zapas. Zawiera: aceton. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera salicylan benzylu, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00, Infolinia 0801 11 12 11, (koszt połącz. wg taryfy operatora),

Adres zwrotny:
SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00, Infolinia 0801 11 12 11, (koszt połącz. wg taryfy operatora),

Kod EAN:
5000204866803