Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Zawieszka do wc violet water Tytan 2 x 40 g

0.08kg 167,38 zł/kg
13,39 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

Tytan

Tytan

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Tytan

Marka standaryzowana:
Tytan

Opis produktu:
Barwi wodę, czyści, odświeża, zapobiega osadzaniu się kamienia.

Waga:
Waga brutto - 128 g

Rozmiar opakowania:
40 g

Jednostka opisowa:
g

Skladniki:
30 % i więcej anionowych środków powierzchniowo czynnych, mniej niż 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową (Coumarin, Limonene)

Cechy:
do 250 spłukań, barwi wodę, czyści, odświeża, zapobiega osadzaniu kamienia

Dodatkowe informacje:
zapraszamy na www.unia-sklep.pl.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Opakowanie typu blister

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia: otworzyć opakowanie, rozgiąć zawieszkę i zawiesić na obrzeżu muszli ustępowej tak, aby woda opłukiwała koszyk. Po zawieszeniu umyć ręce.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)- hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: 3,7-dimetylooktan-3-ol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy, , 61-005 Poznań, , ul. Główna 14, , tel. +48 61 877 03 31, , www.unia.pl, , e-mail: kontakt@unia.pl,

Adres zwrotny:
Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy, , 61-005 Poznań, , ul. Główna 14, , tel. +48 61 877 03 31, , www.unia.pl, , e-mail: kontakt@unia.pl,

Logotypy stron trzecich:
Wstęga Möbiusa

Kod EAN:
5900657513319