Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Zawieszki do WC kwiat lilii wodnej Auchan sztuka

4,29 zł

Promocje

Atrybuty produktu

Produkt Auchan

Powiązane produkty

Marka

Auchan

Auchan

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Auchan

Nazwa produktu ureg prawnie:
Zawieszki do WC kwiat lilii wodnej

Skladniki:
30% lub więcej: anionowe środki powierzchniowo czynne Ponadto: substancje zapachowe

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić - kontynuować płukanie.Przechowywać poza zasięgiem dzieci.Dokładnie umyć ... po użyciu.Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: przemyć dużą ilością wody.W PRZYPADKU PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (fraza H)Powoduje podrażnienie skóryPowoduje poważne uszkodzenie oczuInformacje dotyczące przepisów prawnych

Informacje o dostawcy

Adres dystrybutora:
Auchan POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Kod EAN:
3245678132913